Naar een nieuw evenwicht tussen jou en je partner.

Wie ben ik nu als man?

Wie ben ik nu als man?

De zoektocht van de moderne man.

“Iedere man heeft een centrum van waaruit hij de drang heeft om te creëren en zichzelf uit te drukken. Er is een deel in iedere man dat gerespecteerd moet worden, anders voelt hij zich niet lekker in zijn vel zitten. Mannen die zich goed voelen over zichzelf en bij wie andere mensen zich prettig voelen, zijn mannen die dit middelpunt ontdekt hebben.” Richard Rohr

Onlangs was ik aanwezig op een studiedag :”Geen boeman. Geen superman. Wie ben je dan als man?” die ging over de gendertypering van mannen in (intieme) relaties.

Meerdere experts kwamen aan het woord en het werd een boeiende dag waarin dieper werd ingegaan op de huidige gender ontwikkelingen van de man. Het is een thema dat vandaag de dag heel erg leeft bij mannen en vrouwen en uiteraard bij koppels veel aan bod komt.


Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Ik merk in mijn praktijk ook een duidelijke toename aan aanmeldingen van mannen met vragen hoe ze hun rol als man en partner kunnen opnemen,. Twijfels en de onzekerheid over hun ‘mannelijkheid’ nemen ook toe. 
De druk om het goed te willen doen voor vrouw en kinderen en het gevoel hierin meermaals te falen eveneens.

Meer en meer vrouwen zijn financieel onafhankelijk en hebben qua persoonlijkheids- en professionele ontwikkeling een gigantische ontwikkeling gemaakt sinds de jaren ’60.

Er is bijgevolg maatschappelijk een grondige verschuiving gebeurd rond de invullingen van de rollen als man en vrouw in een partnerrelatie, wat heeft geleid tot een groter bewustwording en verantwoordelijkheid voor zowel de man als de vrouw.

Er zijn talloze vrouwen die vandaag de dag meer ‘mannelijke’ eigenschappen naar buiten brengen waardoor meerdere mannen zich ‘ondergraven’ kunnen voelen. Anderzijds wensen vrouwen ook een meer empathische en zorgende man (vrouwelijk eigenschappen) en tegelijkertijd een partner die er ook ‘staat’ en sterk is. Als een man als te vrouwelijk ervaren wordt, kan hij wel eens aanzien worden als een ‘softie’. Dikwijls verdwijnt ook de (seksuele) aantrekkingskracht, waardoor vrouwen dan weer op zoek gaan naar een man met een hoger ‘Viking’ gehalte.
Het is voor veel mannen een heel verwarrend gegeven en de vraag; “Wie ben ik nu als man?” komt regelmatig naar boven.

“Mannen zouden minder vloeken als zij mochten wenen zonder voor vrouw uitgescholden te worden”
Clem Schouwenaars

Doorheen de jaren is het wel duidelijk dat je als man (en vrouw) een bepaalde rol diende  op te nemen om te voldoen aan de op dat moment heersende opvattingen over opvoeding, geloof, cultuur en traditie. Indien je niet in het plaatje paste, kreeg je al vlug te maken met bepaalde vooroordelen. Tot hier toe zijn deze opvattingen niet weg te denken in onze samenleving en uiteraard in ons doen en laten.

Het is wel belangrijk om te realiseren dat als we een leven leiden dat misschien niet helemaal overeenstemt met wie we in werkelijkheid zijn, er gevoelens van onzekerheid, schaamte, schuld, frustratie en angst, de kop kunnen opsteken.

Je kan je de vraag stellen of dit niet eerder een voorbij gestreefde benadering is om mannen vanuit die bepaalde invalshoeken te blijven bekijken. We kunnen het man-zijn ook ruimer zien en meer belichten vanuit de mannelijk en vrouwelijk polariteiten die zowel bij mannen als vrouwen aanwezig zijn.

Wat zijn polariteiten?

Polariteiten zijn twee tegengestelde eigenschappen die elkaar zowel uitsluiten als aanvullen en niet zonder elkaar kunnen bestaan, zoals zwart-wit,hoog-laag, dik-dun,donker-licht positief-negatief…maar ook vrouwelijk en mannelijk zijn polariteiten.

Het is eigen aan de mens om vanuit die tegenstellingen te denken en te handelen.

Het gevolg is een opsplitsing van ons denken en beleving van onze ervaringen. Wat een meer beperkte kijk is op de realiteit. We hebben als man ook vrouwelijke eigenschappen en omgekeerd, als vrouw ook mannelijke eigenschappen.

Mannen kunnen even goed, zorgend, gevoelig, ontvangend en intuïtief zijn en omgekeerd, vrouwen kunnen initiatief nemend, zelfstandig en assertief zijn.

Als de man zijn vrouwelijke eigenschappen in hem kan leren integreren, overstijgt hij  die tegenstellingen. Het gebeurt dan ook heel vaak dat hij zich (onbewust) afsluit voor die delen die maatschappelijk als man niet ‘horen’.

Wanneer  bv een man zijn kwetsbaarheid toont kan hij hier ook op afgerekend worden door zijn partner, omdat zij dit (onbewust) kan afwijzen omwille van het feit dat hij ‘ verzaakt’ aan haar ‘Viking’ (het beeld van haar held) dat ze in zich meedraagt.

Hoe verwarrend en ambivalent kan het zijn?Als een man  echter deze afgewezen delen in hem zelf aandacht geeft en aanvaardt, wordt hij meer ‘heel’.
Zo functioneert hij meer vanuit een eenheid wat hem als man krachtiger en zelfzekerder maakt.

De belangrijkste redenen om bepaalde kwaliteiten, gevoelens en emoties niet te durven benoemen of naar buiten te brengen naar jezelf of naar anderen toe, is schaamte en angst om daarin afgewezen of gekwetst te worden.

Het ligt voor de hand dat het als man meer evident is om de mannelijke eigenschappen naar buiten te brengen.

Maar hoe zou het voor jou zijn om jezelf te definiëren als man met ook vrouwelijke eigenschappen?

Als je nu eens de heersende clichés over man-zijn opzij zet, en je geeft expressie aan alle eigenschappen, dus ook de meer kwetsbare kanten die in jou zitten als man,

Wat zou je dan antwoorden op volgende vragen?

 • Wat zijn jouw mannelijke eigenschappen?
 • Hoe zou jij je vrouwelijke eigenschappen omschrijven?
 • Wat zijn je waarden en je doelen?
 • Wat is je missie?
 • Hoe kan je deze mannelijke en vrouwelijke eigenschappen inzetten voor jezelf, je relatie(s) en de maatschappij?
 • Hoe ga je om met je seksualiteit als man ?
 • Waarin ligt je kracht, je sterktes en je kwetsbaarheid?
 • Hoe voelt het om je hart te openen als man voor de liefde? 

Een krachtige manier om te groeien naar meer kracht en zelfzekerheid als man is deelnemen aan mannengroepen.

Uitgangspunt van mannengroepen is dat je samen stil staat bij het contact maken met je emoties, je kwetsbaarheid, je sterktes, je verlangens, je twijfels…

En samen wordt er …

 • duidelijkheid geschept zonder oordeel of veroordeling in wie je als man bent.
 • door elkaar te spiegelen, krijg je (h)erkenning; je bent zeker niet de enige man die zoekende is.
 • de te nemen stappen die in jouw leven aan de orde zijn worden bekrachtigd en aangemoedigd en dit in jouw eigen tempo.

Deelnemen aan workshops, trainingen, lezen van literatuur, kijken van films e.a… over dit thema is ook zeer bevordelijk om je een groter bewustzijn te geven over jezelf als man.

Is dit een meerwaarde voor je partnerrelatie?

Als je in een relatie stapt of in een relatie bent waarbij je meer weet wie je bent en jezelf daarin volledig aanvaardt, is dit inderdaad een mooie basis voor een evenwichtige en boeiende relatie. Niet is zo aantrekkelijk als een zelfbewuste en authentieke man.
En… luister zeker eens naar onderstaand pleidooi van creator en tv-presentator Lucas De Man, die een mooie boodschap voor jou heeft:
https://youtu.be/_c11fJeTv_8

“De ideale man zit tussen holbewoner en vrouw in”. De creator en tv-presentator Luces De Man, voormalig Fotograaf des Vaderlands Ahmet Polat en schrijver en audio-kunstenaar Rashif El Kaoui hebben een uitgebreid onderzoek gedaan naar wat het vandaag de dag betekent om man te zijn. Meer dan honderd mannen hebben zij geïnterviewd wetenschappers, mannencoaches, imams, arabisten, barbiers en motorrijders. Dit hebben ze in theater, fotografie en radio gebracht. Hun zoektocht is te volgen op: www.demanislam.nl

Ervaar jij ook veel verwarring rond je positie als man ?

Zoek jij als man ook je polariteiten te overstijgen en heb je vragen hoe je je als man een fijne relatie kan uitbouwen?

Neem dan gerust contact met Sterk in Je Relatie op voor een vrijblijvend gesprek.
of mail naar britta@sterkinjerelatie.be

Ik ben benieuwd hoe jij omgaat met dit thema en kijk uit naar jouw reacties.

Warme groet,
Britta

             Copyright © *2019* *SterkinjeRelatie.be*, All rights reserved
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *