Over Britta

Naar een nieuw evenwicht tussen jou en je partner

Met een ‘compagnon du route’ op weg

Een relatie voor het leven is een mooie, romantische gedachte maar als koppel of als individu niet altijd even vanzelfsprekend om te realiseren. Andere dingen in het leven komen tenslotte ook niet altijd overeen met je verlangens en verwachtingen. Als oprichter van de praktijk ‘Sterk in je relatie’ heb ik de voorbije jaren vastgesteld dat mensen vaak het gevoel hebben vast te zitten in een situatie waarin ze niet weten hoe ze hun leven in een opwaartse spiraal kunnen krijgen.

Inzicht en bewustwording

Ik geloof sterk in de kracht van een coach om partners en individuen inzicht te geven in hun vastgelopen situatie. Ik merk dat ik meermaals een faciliterende rol opneem. Vanuit de bewustwording die daardoor ontstaat, reik ik middelen aan om aan een nieuwe harmonie of een herwonnen zelfvertrouwen te werken. Voor mij is een coach niet iemand die de waarheid of de oplossing in pacht heeft. Wel iemand die op basis van zijn kennis en expertise de belemmerende factoren kan opheffen en de persoon in kwestie verder in ontwikkeling kan brengen.

Bespreken en verzachten

Als ‘compagnon du route’ heb ik relatieskills, vaardigheden en tips in mijn rugzak die ik afhankelijk van de situatie aanbied. Dat houdt in dat ik niet één bepaalde methodiek aanhang. Pas als ik de situatie scherp voor ogen zie, zal ik een aanpak voorstellen. Pasklare oplossingen zitten daar niet bij, net zo min als taboes. Ik zal alles bespreekbaar te maken om vanaf dat punt de scherpe randen weg te vijlen en te verzachten, zodat er weer een verbinding tot stand komt of liefde kan stromen.

Want, pas als we weten wat er niet goed loopt, kunnen we er iets aan veranderen.

Britta Zoilé,

Relatie- en singlecoach