Aanpak

Naar een nieuw evenwicht tussen jou en je partner

Zo werken we van kennismaking tot oplossing

Het vergt moed en energie om met je problemen naar buiten te treden en ze aan te pakken. Vaak staar je je zodanig blind dat er geen ruimte meer overblijft voor een oplossing. Precies in het doorbreken van cirkelredeneringen schuilt een belangrijke meerwaarde van een neutrale derde partij.

Sterk in je Relatie is een succesvolle methode met bewezen succes. Deskundige begeleiding en zelfreflectie maken deel uit van Sterk in je relatie.

De aanpak van Sterk in je Relatie bestaat uit het actief luisteren, gerichte vragen van de persoon en/of het koppel dat coaching zoekt.
Samen zoeken we een zeer persoonlijke aanpak die perfect aansluit bij je noden.

Kennismakingsgesprek

Alles begint met het verhaal dat je als individu of koppel hebt geschreven en het moment dat het verhaal vastliep. Ik leg de werkwijze van Sterk in je Relatie uit en wat ik als relatiementor kan betekenen.
Tijdens het kennismakingsgesprek is het de bedoeling dat we jullie vragen helder krijgen.
Ik luister dan ook graag naar elk van jullie om een duidelijk beeld van de situatie te krijgen.
Soms lukt het niet om zelf alles gezegd te krijgen en dan stel ik vragen. Zo krijg ik inzicht in je situatie.
Ik probeer te achterhalen wat je verwachtingen zijn. Op basis van die informatie, formuleer ik meteen mijn visie en doe ik een voorstel om aan de situatie te werken. Het kan ook zijn dat jouw ambitie niet binnen mijn expertiseveld ligt en dat ik je doorverwijs naar een collega.De manier waarop we naar een oplossing werken is voor iedereen verschillend.
Wanneer de samenwerking wordt verdergezet worden toekomstige afspraken gepland.
Ik wil jullie erop attent maken dat ik niet bereikbaar ben tijdens weekends en op feestdagen.

Plan van aanpak

De manier waarop we naar een oplossing toe werken is voor iedereen verschillend. Als dit passend en zinvol is binnen het coachtraject krijg je eventueel opdrachten mee naar huis. Je kan er individueel of samen mee aan de slag. Dat kunnen reflectie- of observatieoefeningen zijn of tips en advies om thuis concreet mee aan de slag te gaan. Veelal zitten er ook ‘doe’ opgaven bij.
Tijdens de volgende afspraak wordt dit geëvalueerd en kan er bijgestuurd worden indien nodig.

Aantal sessies

Iedereen heeft een eigen ritme, dynamiek en agenda.
Het is niet altijd op voorhand te bepalen hoeveel tijd het vraagt om het gewenste doel te behalen.
Veel hangt af van de mogelijkheden en inzet van de persoon of het koppel.
Ik probeer na het kennismakingsgesprek in te schatten hoeveel sessies we nodig zullen hebben.
We bespreken samen wanneer we de samenwerking kunnen beëindigen.

Opvolging

Ik doe op het einde van de laatste sessie het voorstel voor een follow-upafspraak. Het is een aanleiding om onze samenwerking te evalueren en na te gaan of je erin geslaagd bent om een nieuwe en duurzame start te nemen.