Aanpak

Naar een nieuw evenwicht tussen jou en je partner

Zo werken we van kennismaking tot oplossing

Het vergt moed en energie om met je problemen naar buiten te treden en ze aan te pakken. Vaak staar je je zodanig blind dat er geen ruimte meer overblijft voor een oplossing. Precies in het doorbreken van cirkelredeneringen schuilt een belangrijke meerwaarde van een neutrale derde partij.

Mijn aanpak bestaat uit het actief beluisteren van de persoon en/of het koppel dat coaching zoekt. Samen zoeken we een zeer persoonlijke aanpak die perfect aansluit bij hun noden.

Kennismakingsgesprek

Alles begint met het verhaal dat je als individu of koppel hebt geschreven en het moment dat het verhaal vastliep. Ik leg ook mijn werkwijze uit en wat ik als coach wel en niet kan betekenen. We maken afspraken over mijn uurtarief en over tussentijdse contacten. Ik wijs erop dat ik niet bereikbaar ben tijdens weekends en op feestdagen.

Verwachtingen

Soms lukt het niet om zelf alles gezegd te krijgen en dan stel ik vragen. Zo krijg ik inzicht in je situatie. Ik probeer te achterhalen wat je verwachtingen zijn. Op basis van die informatie, formuleer ik meteen mijn visie en doe ik een voorstel om aan het probleem te werken. Het kan ook zijn dat jouw ambitie niet binnen mijn expertiseveld ligt en dat ik je doorverwijs naar een collega.

Plan van aanpak

De manier waarop we naar een oplossing toe werken, kan zeer verschillend zijn. Als dit passend en zinvol is binnen het coachtraject krijgt je eventueel opdrachten mee naar huis. Je kan er individueel of samen mee aan de slag. Dat kunnen reflectie- of observatieopdrachten zijn of tips en advies om thuis concreet mee aan de slag te gaan.

We leggen ook een tijdstip vast voor een volgende sessie, tenzij je thuis liever eerst nadenkt over mijn voorstel en pas daarna een nieuwe afspraak maakt.

Coaching/training

Een gemis aan wederzijds vertrouwen, veiligheid en verbondenheid liggen doorgaans aan de grondslag van miscommunicatie in een relatie.. Door het opbouwen van deze basisgevoelens kan er al een mooie stap gezet worden om je communicatie te verbeteren als koppel.

Aantal sessies

Ik probeer na het kennismakingsgesprek in te schatten hoeveel sessies we nodig zullen hebben om tot een punt te komen waarop je als individu of als koppel weer zelfstandig verder kan. Op het ogenblik dat ik het gevoel heb dat dit punt gekomen is, zal ik dat melden en dan is het nog steeds aan jou om dat te aanvaarden.

Opvolging

Ik doe op het einde van de laatste sessie het voorstel voor een follow-upafspraak. Het is een aanleiding om onze samenwerking te evalueren en na te gaan of je erin geslaagd bent om een nieuwe en duurzame start te nemen.