Naar een nieuw evenwicht tussen jou en je partner.

Wat als de passie verdwijnt?

WAT ALS DE PASSIE VERDWIJNT?

Hoi,

Een van de veel voorkomende thema’s waar koppels mij voor contacteren is dat ze te kennen geven dat er weinig tot geen passie in hun intimiteitsleven meer te bespeuren is.
Voor veel koppels is dit dan ook een issue waar ze het best moeilijk mee hebben omdat er doorgaans geen pasklare oplossingen voor handen zijn.
Elk koppel heeft natuurlijk ook andere prioriteiten en kijk op hun intimiteitsleven.

Maar wat is nu passie?

Als je het opzoekt gaat het over:

 • Hartstocht, drift, groot verlangen, drang, vurigheid, inspiratie, een hoger doel, iets waar we voor leven… 
 • Iets waar we in opgaan met hart en ziel, als je iets gepassioneerd doet, je de tijd doet vergeten, je in een ‘flow’ komt, veel energie geeft…

Het is een sterke positieve kracht die onze kwaliteit van leven als mens en als koppel kan doen toenemen.
Doorgaans is er passie in het begin van de relatie en neemt deze af naarmate de tijd vordert.
Vooral vrouwen geven aan dat na de verliefdheidsfase en het krijgen van kinderen, het verlangen naar seks en erotiek meer en meer uitdooft.

Het verdwijnen van de passie in een relatie roept meerdere bedenkingen op:

 • Fijne seks is niet altijd een barometer voor een goede relatie.
 • Anderzijds kunnen seksuele problemen de oorzaak zijn van relatieproblemen. 
 • Een sterke liefdesband staat niet steeds garant voor een goede seksuele relatie.
 • Meerdere koppels hebben er ook vrede mee om een ‘passieloze’ relatie te hebben.
 • Er zijn geen gouden regels ivm wat passie inhoudt voor elk individu of als koppel ligt dit anders.
 • Voor vele mensen is een leven zonder passie saai en kan voor verveling en sleur zorgen.
 • Er zijn ook koppels die zelfs na 10-tallen jaren samen zijn nog een actief seksueel leven kunnen hebben.

Welke factoren spelen mee in het landschap van de erotiek?

Het is een universeel verlangen van de mens dat hij/zij behoefte heeft aan een duurzame relatie waarin er sprake is van liefde, vertrouwen, veiligheid, zekerheid, structuur en stabiliteit.
Een langdurige, goed draaiende relatie geeft ons een soort fundament waar je op kan terugvallen.
Een veilige thuishaven…

Anderzijds verlangen we ook naar vernieuwing, verandering en passie.
Dit verlangen om te ‘verkennen’ en te ‘ontdekken’ doet ons leven en houdt de passie wakker.
Passie op zich komt niet echt tot leven bij het voorspelbare, routines en patronen.
Het is een krachtige meer onvoorspelbare energie die maakt dat je bergen kan verzetten.

Denk hierbij aan de momenten dat je verliefd was en en je onder invloed van al die hormonen een vanzelfsprekende sterke aantrekking en passie kon ervaren naar je partner toe.

Maar dit blijkt in meerdere relaties niet zo eenvoudig om levendig te houden op langer termijn.

 • Kunnen we blijven verlangen (passie) naar wat wat we al ‘hebben’? (meer bepaald onze partner in een langdurige en duurzame relatie).
 • Zorgt een veilige verbinding/relatie dat we elkaar op den duur minder gaan begeren?
 • Legt dit een rem op ons aangetrokken voelen naar elkaar? Op het verlangen naar elkaar?

Is het zo dat het hoge aantal ontrouwcijfers en het toenemend aantal alternatieve relatievormen zoals lat relaties, polyamorie, open relaties, flex-relaties e.a…) een signaal zijn dat veel mensen iets missen in hen zelf of in hun (monogame) relatie?

We scheiden vandaag de dag niet altijd meer omdat we ongelukkig zijn, we scheiden veelal omdat we denken dat we gelukkiger kunnen worden met iemand anders.
Of we verkiezen een leven met meer vrijheid, autonomie en passie.

Maar gaat het uiteindelijk voor veel koppels niet om een gepaster evenwicht te vinden tussen liefde en begeerte, het verlangen om en je ‘thuishaven’ en je passie te ervaren in je relatie?

Wat is dan het ‘geheim’ van de koppels die hun passie, hun intimiteitsbeleving na jaren samen zijn levendig kunnen houden?
Hoe pakken zij dit aan?

Passie en erotiek beleven is een manier om je verbeelding en fantasie tot leven te brengen.
Erotiek is meer dan biologie, het is je verlangen toelaten en er mee aan de slag gaan.

Meer vervullende intimiteit beleven in je relatie heeft dan ook veel te maken met het onbekende, het mysterieuze en je nieuwsgierigheid toe te laten.
De vrijheid en ruimte durven nemen om te blijven exploreren in je relatie;
Voldoende zelfvertrouwen hebben om hiervoor met hart en ziel te gaan.

Er zijn in theorie geen grenzen dan degeen die je jezelf stelt.
Je bent zelf ‘meester’ over wat en hoe je dit samen of alleen vorm geeft.

Liefde wil geen afstand, begeerte daarentegen heeft nood aan ruimte, aan vrijheid van het moment.

Je kan je de vraag eens stellen:

 • Wanneer voelde je het meest tot je partner (seksueel) aangetrokken?
 • Veel mensen zullen antwoorden wanneer hij/zij er niet is en er een gemis ontstaat of als je je partner bewondert. Dit prikkelt de passie.
 • Kracht en autonomie eveneens.
 • Kwetsbaarheid, fragiliteit roept doorgaans geen passie op maar zorgzaamheid en liefde.
 • Dit was vooral de rol van de man gedurende decennia, maar werkt niet echt erotiserend en opwindend.
 • De vrouw voelt zich emotioneel dikwijls verantwoordelijk voor anderen en dit kan haar seksuele vrijheid, haar passie wel beknotten.
 • Om passie ten volle te beleven is er een grote mate van vrijheid en autonomie nodig wil de aantrekkingskracht behouden blijven.
 • Meer en meer mensen gaan op zoek naar een bewuster en kwaliteitsvoller leven en relatie.
 • Er zijn talloze manieren om dat te bekomen.
 • Het is aan jou/jullie om uit te zoeken wat best werkt, passend en goed voelt!

Ga met je partner om alsof hij/zij je ‘grote liefde’ is, blijf nieuwsgierig, blijf verassen, gebruik je fantasie , open je, communiceer hierover, deel je verlangens, doorleef ze samen, verken en doe dit met hart en ziel!

Passionele groetjes,
Britta

             Copyright © *2021* *SterkinjeRelatie.be*, All rights reserved

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *