Naar een nieuw evenwicht tussen jou en je partner.

Senioren en seksualiteit; een taboe?

Senioren en seksualiteit; een taboe?  

Hoi ,

Af en toe heb ik van die momenten dat ik ‘s avonds, na een intensieve werkdag, een TV programma op zet waar ik vrolijk van word.

En dat gevoel kreeg ik bij het kijken naar “Hotel Römantiek” waar een oudere groep vrijgezellen (65-plussers) een week lang in een buitenlands hotel verblijven om opnieuw de liefde te vinden.

Er staat eigenlijk geen leeftijd op genieten van het liefdes-en seksleven in al haar aspecten.

En toch…!

Is het niet zo, dat we ouderdom gelijk stellen aan op rust gaan, waardoor seksualiteit en intimiteit nog maar weinig aan bod komt?

We worden dagelijks overspoeld met videoclips, reclamebeelden en films waarin strakke, mooie en slanke lichamen worden getoond die synoniem lijken te staan met seksuele aantrekkelijkheid.

Het oudere lichaam daarentegen wordt zelden getoond.
Ondanks de steeds grotere groep van senioren waarvan de levensverwachting altijd hoger wordt, komt het liefdes-en seksualiteitsleven dan ook maar héél zelden aan bod.

De vloer is bed

De vloer is bed wanneer de liefde overmant
Op hoogpolig tapijt of op het hardst parket,
als de liefde om naar bed te gaan niet wachten kan,
vormen wij lijf aan lijf het vochtige pallet

En om uit te rusten van de liefde gaan we naar bed.

                                                           Carlos Drummond de Andrade


Houden seksuele verlangens werkelijk op te bestaan naarmate je ouder wordt?

Vandaag de dag worden ouderen nog te vaak voorgesteld als aseksuele wezens.
Op dit thema lijkt in onze maatschappij dan ook een taboe te rusten.
Er wordt nauwelijks over gesproken. Je kan de (foutieve) indruk krijgen dat seksualiteit en intimiteit op latere leeftijd niet bestaat of ongewoon is.
Maar de stelling dat seksuele gevoelens ophouden te bestaan naarmate je ouder wordt, kan ook wetenschappelijk niet onderbouwd worden.
Seksuele gevoelens houden in de realiteit niet op te bestaan naarmate je ouder wordt.

De behoefte aan intimiteit en erotiek blijft evengoed bij ouderen aanwezig, ongeacht de leeftijd.

Door de huidige maatschappelijke beeldvorming over seks en intimiteit bij senioren gebeurt het vaak dat ouderen er zich ook meer naar gedragen waardoor ze nog minder met bepaalde verlangens en behoeften naar buiten durven te treden. Zo blijft heel dit thema dan ook meer in de schaduw leven… en dit is heel jammer!

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat koppels boven de 65 nog een leuk en vooral meer liefdevol intimiteitsleven kunnen ervaren.

Ik merk dit eveneens aan de oudere koppels die bij me op de praktijk komen! Zeker nu de kinderen uit huis zijn en de vrouw niet meer zwanger kan worden,kan er meer van seks genoten worden.

Het blijkt eveneens dat de levenskwaliteit van ouderen op psychologisch vlak nauw verbonden is met een goed seksueel leven.

Het meer bespreekbaar maken van deze verlangens kan eveneens helpen om meer bewustzijn en zelfvertrouwen rond dit thema op te bouwen.

Het is voor ouderen dan ook belangrijk om seksueel en intiem actief te blijven. Het verhoogt de zelfwaarde en is overigens heel heilzaam voor ons fysiek,mentaal en emotioneel functioneren.

Kortom het geeft energie, zelfvertrouwen, een goed gevoel en versterkt de intieme band met de partner.

Uit onderzoek blijkt wel dat hoe langer de relatie duurt, partners minder vaak seks hebben, maar dat wil niet zeggen dat het seksueel plezier bij ouderen minder hoeft te zijn, wel integendeel! Er gaat meer aandacht naar andere vormen van intimiteit ipv te focussen op het ‘presteren’ tussen de lakens.

Wat als lichamelijke klachten meer voorkomen?

Het is wel zo dat lichamelijke en seksuele klachten vaker voorkomen
(door bvb een chronische ziekte of fysieke beperking of ouderdom).
De kans op erectieproblemen, een verminderd seksueel verlangen en het uitblijven of het afnemen van de kwaliteit van het orgasme neemt bij het ouder worden geleidelijk aan toe. Bij vrouwen komen problemen met het vochtig worden, vaginale atrofie (verschrompeling van de vagina),verminderd libido meermaals voor.

Geslachtsgemeenschap wordt voor een deel vervangen door een andere vormen van intieme activiteiten zoals strelen, masseren, elkaar bevredigen of samen masturberen. Voor veel ouderen hoeft het krijgen van een orgasme niet altijd meer.

De druk daarrond valt dan ook meer weg waardoor de focus kan verlegd worden naar andere manieren van samenzijn (al dan niet met het gebruik hulpmiddelen).

Er komt bvb meer tijd en ruimte vrij om aandacht te geven voor elkaars kwetsbaarheid, tederheid en geborgenheid.

En wat gebeurt er nu met lichamelijke noden eens oudere mensen verplicht het huis uit moeten?

Hoe zit het dan met de seksualiteit en intimiteit in verzorgingstehuizen?

Rond seksualiteit en intimiteit in woonzorgcentra bestaat nog steeds veel onwetendheid en onwennigheid.
Uit onderzoek blijkt dat er bij het personeel rond dit thema nog een groot taboe leeft. Het verlangen naar intimiteit, erotiek en seks van oudere mensen wordt over het algemeen niet erg serieus genomen. Verzorgers gaan er vaak van uit dat rusthuis bewoners geen seksuele behoeften meer hebben en menen in sommige gevallen zelfs dat er moet ‘ingegrepen’ worden wanneer twee oudjes op intimiteit worden ‘betrapt’.

Daarom blijft het in de toekomst belangrijk om na te gaan wat de ouderen nog wensen, wat hen eventueel in de weg staat en wat hen kan helpen om met deze verlangens aan de slag te gaan.
Een kwestie dat ouder wordende mensen blijven gezien en gehoord worden in hun waardigheid en behoeften.

Seksuele begeleiding voor ouderen?

Ja, het bestaat!

Als medeoprichter van Aditi vzw wil ik deze vzw graag even mee onder de aandacht brengen.

Aditi vzw (advies-en informatiecentrum) richt zich tot zorgprofessionals,familie, begeleiders, thuisbegeleidingsdiensten, zorgvoorzieningen ea…alsook tot individuele personen met een (mentale en/of fysieke) beperking en kwetsbare ouderen (onder kwetsbare ouderen worden senioren van 65+ verstaan), die vragen of nood hebben aan ondersteuning op gebied van seksualiteit omwille van ouderdom en/of beperking.

De visie van Aditi vzw (kort samengevat)

“Seksualiteit maakt integraal deel uit van het leven en is een fundamenteel recht van iedere mens.
Uiteraard geldt dit ook voor elk persoon met een beperking en voor senioren.
Aditi vzw heeft tot doel het maatschappelijk debat te sturen zodat het bewustzijn groeit dat mensen met een handicap evenals ouderen seksuele gevoelens, verlangens
en noden hebben.
Daarnaast hebben zij het recht om deze eigen seksuele identiteit op een positieve manier in te vullen.”

Zorgbedrijf Antwerpen en Aditi vzw organiseert op di 1/10/19 een studiedag: “Grijs en goesting”
Voor alle zorgmedewerkers, mantelzorgers, ervaringsdeskundigen, kortom iedereen die met senioren werkt of geïnteresseerd is in dit onderwerp is welkom!

Ga hiervoor naar deze site.

Het is -en blijft- dan ook belangrijk dat  het uit de taboesfeer wordt gehaald en er op een open en respectvolle manier kan over gesproken worden! 

Leeftijd speelt rond dit thema geen rol. Voor jong en oud geldt hetzelfde: 

 Seksualiteit is een basis behoefte en een basis recht van elke mens!

Wil jij me helpen?

Intimiteit is iets heel belangrijks in ons leven en in onze relaties.
Alleen zijn er vele uitdagingen om de passie en de zin erin te houden.

Om meer inzicht te krijgen en te ontdekken hoe mensen hier tegenover staan, heb ik een aantal vragen opgemaakt.

Enkele vragen die je op een minuut kan beantwoorden.
Ik zou het dan ook fijn vinden als je onderstaande vragen zou willen beantwoorden!

Klik hiervoor op deze link.

Alvast hartelijk dank!

Wil jij ook meer erotiek in je leven beleven vanuit je specifieke situatie en heb je nood

aan een gesprek hierover?

Neem gerust contact met me op via : www.sterkinjerelatie.be

Literatuurlijstje:

  • “ Grijze goesting-Liefde, intimiteit en seksualiteit op latere leeftijd” Uitgebracht door    zorgbedrijf Antwerpen
  • “ Als Amor de draad kwijtraakt” Sabine Boerjan
  • “ Een stukje liefde” Sofie van Calseijde& Tika Stardust
  • “Partnerrelatie, intimiteit en seksualiteit in de tweede levenshelft”- Lies Van Assche
  • “ Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking”

Hartelijke groeten,
Britta

             Copyright © *2019* *SterkinjeRelatie.be*, All rights reserved

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *