Naar een nieuw evenwicht tussen jou en je partner.

Hoe nu als koppel verder…

Vorige week had ik een online sessie met een cliënt die startte met de woorden ; “Ik ben deze ‘ophokplicht’ meer dan beu, het wordt tijd dat dit stopt!”.

En god zij dank is het tij aan het keren…

Je merkt het aan alles in het dagdagelijks leven, de corona maatregelen zijn versoepeld en iedereen kijkt uit naar een herstel- en opbouwfase op alle levensterreinen…

Hoe nu verder: Waar zijn onze ‘zekerheden’ naar toe?

Wat wordt nu het ‘nieuwe normaal’?
Wat gaan de effecten zijn van de ‘social distancing’ op korte -en eventueel lange termijn?

Het is duidelijk dat er geen zekerheden zijn zoals we die voor de lockdown als vanzelfsprekend ervaarden.
We zijn meer op ons zelf- en elkaar terug gegooid.


Foto : van Joshua Miranda via Pixabay

Het ‘gevecht’ tegen de ‘onzichtbare’ vijand heeft onze kwetsbaar en nederig gemaakt.

Heel de wereld heeft plotsklaps het roer moeten omgooien zonder te weten welke koers we dienden te varen.
 Met zijn allen geconfronteeerd worden met deze bestaansonzekerheid is een boeiend gegeven en zet alles op losse schroeven, uiteraard ook in relaties.
We zijn daardoor terug gevallen op onze basis, onze ‘overlevingsmodus’ als mens.
Koppels die al een goed fundament hadden zullen in deze ‘modus’ hun band nog meer kunnen verstevigen en koppels waar al wat issues speelden, komen nog meer onder druk te staan.
Meermaals met een buigen of barsten tot gevolg.
We worden uitgedaagd om onze veerkracht en innerlijke sterkte verder te ontwikkelen.
Zowel individueel en als koppel.
Uitgenodigd om open te blijven staan voor wat er op ons pad komt en niet meer vanuit de illusie te leven dat we alles onder controle hebben. 

Dit vraagt een andere ingesteldheid waarin we met een groter bewustzijn in de wereld staan.

     Afbeelding van MetsikGarden via Pixabay

Hoe pak je het aan?

Een interessante vraag hierbij is hoe je/jullie het hebben aangepakt om zo goed mogelijk te blijven functioneren tijdens deze lockdown? (als single, koppel of gezin).

Je kan hiervoor onderstaande vragen beantwoorden:

  • Evalueer voor jezelf en als koppel wat goed- en minder goed ging..
  • Wat kan je hier positief uit meenemen en dit meer ‘implementeren’ in de toekomst als ondersteuning?
  • Wie of wat heb je daarvoor nodig als mogelijke hulpbron om dit te onderbouwen?
  • Maak dit dan heel concreet en ga vandaag nog aan de slag hiermee zodat je/jullie niet hoeft terug te vallen in oude (eventueel niet opbouwende patronen).
  • Evalueer ook op regelmatige basis of er bijsturingen nodig zijn.
  • Neem daar beiden initiatief in! (als koppel).

Het is duidelijk dat elke persoon of koppel een heel eigen invulling dient te geven aan ‘hoe nu verder’.
Iedereen en ook elke relatie is uniek!
Er is hier ook geenjuist’ of ‘fout’.
Zolang ieder zich erin kan vinden is het oké!

Alles wat je aandacht geeft, groeit…

Blijf bewust aandacht geven aan alle thema’s die aandacht nodig hebben, of die je graag anders wil zien zodat deze kunnen blijven groeien in de richting die jullie wensen.
Jullie zijn de ‘creators’ van de relatie die jullie wensen!
Voel je je niet tevreden of spelen er zaken waar je graag verandering in wil?
Neem dan initiatief om hierin verandering in te brengen! (Al dan niet met hulp).

    Afbeelding van Prawny via Pixabay

Een relatie is steeds in beweging ook al lijkt het stilgevallen…

In relatie zijn betekent onderweg zijn…
Is een proces in verandering met op –en neergaande bewegingen…
Met groeikansen en ook ‘rust’ momenten…
Het is een spiegel waarin je de mooie- en minder mooie zaken van jezelf en elkaar zal zien
Het is ook elke dag opnieuw kiezen voor elkaar, of niet…
Wie ben jij immers over 2 of 5 jaar?
Wie is je partner dan?
Hoe ziet jouw leven er dan uit?
Hoe ziet je relatie eruit?
Wat zijn dan jouw wensen en verlangens?
Of die van je partner?

Het is hier en nu dat we onze relatie (s) dienen te leven en niet morgen of overmorgen!
Dat is misschien de wetenschap waarin we wereldwijd mee zijn geconfronteerd!

Leef het leven en je relatie(s) HIER en NU!

Ik ben heel benieuwd hoe jij je relatie wil beleven en waar je nu aandacht aan wil schenken?

Wil jij hier graag meer duidelijkheid rond maak gerust een afspraak.

Ik wens jullie een krachtige ‘herstel’ en ‘heroriëntatie’ periode toe, waarin jullie allen sterker en liefdevoller mogen uitkomen!

Indien het weer het toelaat bied ik ook tuinsessies aan in een veilige omgeving!

Van harte,

Britta

Copyright © *2020* *SterkinjeRelatie.be*, All rights reserved

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *