Naar een nieuw evenwicht tussen jou en je partner

Gezonde grenzen in jouw relatie.

In een relatie “zijn” gaat niet altijd vanzelf. Maar dat hoef ik je wellicht niet te vertellen.
Regelmatig tijd nemen voor elkaar, stilstaan bij je behoeften en die van je partner, voldoende afstand en nabijheid respecteren, etc… allemaal thema’s die voldoende aandacht vragen om een relatie “gezond” te houden.
Respect hebben voor je eigen grenzen en de grenzen van je partner is van cruciaal belang voor een gezonde lange termijn relatie. Over de grove uitschieters zijn we het wellicht direct eens dat dat niet kan, zoals fysiek of verbaal geweld. Dat is nogal duidelijk dat daar de grenzen overschreden worden.
Ik stel vast dat grenzen vaak erg subtiel en bijna onzichtbaar overschreden worden. Soms zelfs zonder dat we ons ervan bewust zijn.
We maken verwijten naar de ander (of naar onszelf). We maken ons boos om kleine voorvallen, maar eigenlijk zitten we met onszelf in de knoop. Het feit dat we grenzen overtreden heeft vaak met SOS-taal te maken. We hebben een behoefte, maar vinden (nog) niet een manier om dit ook te communiceren. En dat doen we dat maar in daden.

Marshall Roosenberg, een psycholoog die bekendheid verwierf dankzij zijn communicatietechniek “geweldloze communicatie”, sprak over jakhalzen- en giraffentaal.
Jakhalzen zijn dieren die klaar staan om hun prooi te veroveren en te verorberen. Ze jagen en vallen aan. Ze kunnen er niet aan doen, het zit in hun instinct.

Giraffen zijn milde dieren. Ze hebben een lange nek en kunnen observeren en de situatie beter inschatten. Ze hebben een zachtaardig karakter en zijn liefdevolle dieren.

Waar gaat geweldloze communicatie over?

Je kunt stellen dat de kern van geweldloze communicatie is dat je de intentie hebt om de grenzen van de ander niet te schaden, terwijl je toch voor jezelf opkomt.
Het model van geweldloze communicatie bestaat uit 4 elementen:
  • Waarneming: wat we zuiver waarnemen, zonder daarover te oordelen.
  • Gevoel: hoe we ons voelen bij onze waarneming, niet hoe we erover denken.
  • Behoefte: wat is onze onderliggende behoefte?
  • Verzoek: wat zouden we graag willen?

Dit model gebruiken in de communicatie met elkaar biedt ontzettend veel extra of nieuwe ruimte. Je kunt spreken met de ander, zeggen wat er op jouw lever ligt, zonder tegen de schenen van je partner te schoppen waardoor hij/zij wel openstaat voor een dialoog.

Communicatie is niet alleen verbaal, maar vooral non-verbaal.

In onze communicatie gebruiken we niet alleen woorden, maar we praten met heel ons lichaam. Wist je dat we in onze communicatie slechts 7% woorden gebruiken en 93% lichaamstaal? Geen wonder dat mensen soms iets anders begrijpen dan wat we bedoelen. Onze lichaamstaal blijkt soms niet helemaal te ondersteunen wat we bedoelen.
Probeer maar eens dit: zeg eens “ik voel me zo gelukkig”, terwijl je heel erg boos kijkt. Wat merk je op?
Op 21 maart organiseer ik samen met Sofie-Ann Bracke (lichaamscoach) een workshop over “lichaamstaal in de relatie”. Op de website kun je alle informatie vinden: Verbeter je Lichaamstaal, Verbeter je Relatie

Copyright © *2019* *SterkinjeRelatie.be*, All rights reserved.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *